torsdag 15 februari 2018

Informationsmötet

Många är skeptiska till det nya som ska hända i organisationen på företaget och
de anställda är kallade till ett kvällsmöte. Detta är ett företag som ofta gör förändringar och omorganisationer så därför kan man ana en viss lättnad i människors ansikten ut då de får besked om att  företaget kommer att flyttas till Asien och de som vill får naturligtvis följa med. 

(inspirerad av dagens bild)
3 kommentarer: